Living

生也有涯,而知无涯。
当知为行,行亦求知。

芸芸之理数,正邪无限,且慢寻之。
变换有高低,有深远,亦有时间。

长久,得理,行知。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注